HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb

Názov:Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
Rok:2016
Predmet:Dohoda o právach a povinnostiach Zmluvných strán pri elektronickom zasielaní Dokumentov a pri využívaní ďalších Elektronických služieb
1. zmluvná strana:DÔVERA, zdravotná poisťovňa, a. s.
2. zmluvná strana:Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Dátum uzatvorenia:15.04.2016
Dátum zverejnenia:15.04.2016
Dátum účinnosti:18.04.2016
Textová verzia: nove_zmluvy/Addons/zmluva_15042016.pdf PDF 3,47 MB