HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2013/0156-1

Názov:Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2013/0156-1
Rok:2013
Predmet:Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva
1. zmluvná strana:Trenčiansky samosprávny kraj
2. zmluvná strana:Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Dátum uzatvorenia:27.5.2013
Dátum zverejnenia:27.5.2013
Dátum účinnosti:28.5.2013
Fotokópia: zmluva_27052013.pdf PDF 4,46 MB