HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Zmluva o poskytnutí dotácie

Názov:Zmluva o poskytnutí dotácie
Rok:2012
Predmet:Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva
1. zmluvná strana:Trenčiansky samosprávny kraj
2. zmluvná strana:Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Dátum uzatvorenia:9.5.2012
Dátum zverejnenia:16.5.2012
Dátum účinnosti:17.5.2012
Fotokópia: zmluva_09052012.pdf PDF 3,43 MB