HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby

Názov:Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
Rok:2019
Predmet:Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby podľa Zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
1. zmluvná strana:PZS Orava, s.r.o.
2. zmluvná strana:Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Dátum uzatvorenia:13.12.2019
Dátum zverejnenia:13.12.2019
Dátum účinnosti:15.12.2019
Textová verzia: nove_zmluvy/zmluvy_2019/Zmluva_o_PZS__Hornonitrianske_muzeum_v_Prievidzi.pdf PDF 166,25 kB