HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy

Názov:Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
Rok:2013
Predmet:Upravenie zmluvného vzťahu Odberateľa - Užívateľa sústavy a Prevádzkovateľa distribučnej sústavy
1. zmluvná strana:Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
2. zmluvná strana:Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Dátum uzatvorenia:1.2.2013
Dátum zverejnenia:1.2.2013
Dátum účinnosti:4.2.2013
Fotokópia: zmluvy_01022013.pdf PDF 1,29 MB