HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI
Objednávka OV/010/23
Dodávateľ
Zväz múzeí na Slovensku
Kapitulská 23
974 00 Banská Bystrica
IČO: 42013143
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO: 34059130
Členský preukaz Zväzu múzeí na Slovensku
Názov položky:
Všeobecné služby, 3 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
3,00 EUR
ceny sú vrátane DPH