HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI
Objednávka OV/036/22
Dodávateľ
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
Mariánska 17
971 01 Prievidza
IČO: 31579183
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO: 34059130
Realizácia trvalého dopravného značenia
Názov položky:
Všeobecné služby, 268.84 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
268,84 EUR
ceny sú vrátane DPH