HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI
Objednávka OV/045/19
Dodávateľ
Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2
810 06 Bratislava
IČO: 00164721
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO: 34059130
- Zborník SNM-Prírodné vedy
- Poštovné
Názov položky:
Predplatné periodiká, 6.1 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
6,10 EUR
ceny sú vrátane DPH