HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI
Objednávka OV/045/22
Dodávateľ
Hudobné centrum
Michalská 10
815 36 Bratislava 1
IČO: 164836
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO: 34059130
Nákup kníh
Názov položky:
Knihy, 34 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
34,00 EUR
ceny sú vrátane DPH