HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI
Objednávka OV/051/22
Dodávateľ
JKBOZ s.r.o.
Novackého 4/A
971 01 Prievidza
IČO: 44253516
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO: 34059130
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
Názov položky:
Revízie zariadení, 276.4 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
276,40 EUR
ceny sú vrátane DPH