HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI
Objednávka OV/053/19
Dodávateľ
Dáša Kozmérová - Bubulákovo
Lužná 2320/6
927 01 Šaľa
IČO: 47115238
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO: 34059130
FIX 30 fixačná pavučinka, poštovné
Názov položky:
Konzervátorský materiál, 18.5 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
18,50 EUR
ceny sú vrátane DPH