HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI
Objednávka OV/056/19
Dodávateľ
Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2
810 06 Bratislava
IČO: 00164721
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO: 34059130
Nákup kníh, poštovné
Názov položky:
Knihy, 156.06 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
156,06 EUR
ceny sú vrátane DPH