HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI
Objednávka OV/073/19
Dodávateľ
LÁTKY MRÁZ s.r.o.
Haškova 836/10
170 00 Praha 7
IČO: 24655317
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO: 34059130
Monofil biely, textilné lepidlo, značkovacia ceruzka vyprateľná, prenášací fix, poštovné
Názov položky:
Konzervátorský materiál, 35.98 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
35,98 EUR
ceny sú vrátane DPH