HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI
Objednávka OV/078/1/19
Dodávateľ
Slovenské Centrum Dizajnu
Jakubovo nám. 12
914 99 Bratislava
IČO: 00699993
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO: 34059130
Predplatné časopisu "Designum 2020"
Názov položky:
Predplatné periodiká, 6 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
6,00 EUR
ceny sú vrátane DPH