HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI
Objednávka OV/081/19
Dodávateľ
TOP - TEXT Alena Chudobová
Májová 16/21
956 21 Jacovce
IČO: 33990166
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO: 34059130
Osobné ochranné pracovné prostriedky
Názov položky:
OOPP, 105.89 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
105,89 EUR
ceny sú vrátane DPH