HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI
Objednávka OV/036/21
Nákup kníh
Dodávateľ
Hudobné centrum
Michalská 10
815 36 Bratislava 1

IČO: 164836
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza

IČO: 34059130
Nákup kníh
Názov položky:
Knihy
Celková hodnota objednaného plnenia:
112,43 EUR
ceny sú vrátane DPH