HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Čiastková zmluva o dodávke plynu č. 5100021388/4100033898

Názov:Čiastková zmluva o dodávke plynu č. 5100021388/4100033898
Rok:2016
Predmet:Dodávka plynu v kvalite stanovenej príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi do každého odberného miesta odberateľa v zmluvnom období od 1.1.2017 6:00 hod. do 1.1.2019 6:00 hod.
1. zmluvná strana:Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2. zmluvná strana:Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Dátum uzatvorenia:12.12.2016
Dátum zverejnenia:21.12.2016
Dátum účinnosti:1.1.2017
Textová verzia: nove_zmluvy/zmluva_12162016.pdf PDF 1,92 MB