HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č. 6187/2016

Názov:Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č. 6187/2016
Rok:2016
Predmet:Dodávka elektriny v kvalite stanovenej príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi do každého odberného miesta odberateľa v zmluvnom období od 1.1.2017 do 31.12.2018
1. zmluvná strana:MAGNA ENERGIA a.s.
2. zmluvná strana:Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Dátum uzatvorenia:22.12.2016
Dátum zverejnenia:22.12.2016
Dátum účinnosti:1.1.2017
Textová verzia: nove_zmluvy/zmluva_21122016.pdf PDF 2,09 MB