HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb_2016/A

Názov:Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb_2016/A
Rok:2016
Predmet:Predmetom Dodatku je zmena pôvodného programu Služieb a predaj mobilného telefónu
1. zmluvná strana:Slovak Telekom, a.s.
2. zmluvná strana:Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Dátum uzatvorenia:01.12.2016
Dátum zverejnenia:01.12.2016
Dátum účinnosti:02.12.2016
Textová verzia: nove_zmluvy/Addons/zmluva_01122016_1.pdf PDF 3,71 MB