HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb_2016/A

Názov:Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb_2016/A
Rok:2018
Predmet:Predmetom Dodatku je zmena pôvodného programu Služieb a predaj mobilného telefónu
1. zmluvná strana:Slovak Telekom, a.s.
2. zmluvná strana:Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Dátum uzatvorenia:26.11.2018
Dátum zverejnenia:26.11.2018
Dátum účinnosti:27.11.2018
Textová verzia: nove_zmluvy/Addons/edited_Zmluva_26112018_1.pdf PDF 6,1 MB