HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb_2014/C

Názov:Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb_2014/C
Rok:2014
Predmet:Zmena pôvodného programu služieb, aktivácia nového programu a predaj mobilného telefónu
1. zmluvná strana:Slovak Telekom, a.s.
2. zmluvná strana:Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Dátum uzatvorenia:12.12.2014
Dátum zverejnenia:12.12.2014
Dátum účinnosti:15.12.2014
Textová verzia: nove_zmluvy/Zmluva_12122014_2.pdf PDF 2,28 MB