HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Príloha č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 006/T/2006

Názov:Príloha č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 006/T/2006
Rok:2020
Predmet:Požiadavka na odber tepla pre rok 2021
1. zmluvná strana:Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s.
2. zmluvná strana:Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Dátum uzatvorenia:11.06.2020
Dátum zverejnenia:11.06.2020
Dátum účinnosti:11.06.2020
Textová verzia: nove_zmluvy/zmluvy_2020/zmluva_11_06_2020_edt.pdf PDF 1,38 MB