HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Zmluva o dielo

Názov:Zmluva o dielo
Rok:2013
Predmet:Zhotovenie, dodanie a montáž pevných kovových regálov
1. zmluvná strana:Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
2. zmluvná strana:KOVAL SYSTEMS, a.s.
Dátum uzatvorenia:4.11.2013
Dátum zverejnenia:4.11.2013
Dátum účinnosti:5.11.2013
Textová verzia: zmluva_04112013.pdf PDF 117,14 kB