HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Zmluva o dielo

Názov:Zmluva o dielo
Rok:2014
Predmet:Vydanie a tlač zborníka z odbornej konferencie Domáca výroba a doplnkové zamestanania v kultúrno-spoločenských súvislostiach (vo vzťahu k múzejným zbierkam)
1. zmluvná strana:Lukáš Grešner - ATELIÉR BOJNICE
2. zmluvná strana:Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Dátum uzatvorenia:11.11.2014
Dátum zverejnenia:11.11.2014
Dátum účinnosti:12.11.2014
Textová verzia: Zmluva_11112014.pdf PDF 223,77 kB