HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Zmluva o dielo

Názov:Zmluva o dielo
Rok:2019
Predmet:Zhotovenie, dodanie a montáž regálového systému do budovy Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi
1. zmluvná strana:Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
2. zmluvná strana:MERCATOR DMS, spol. s.r.o.
Dátum uzatvorenia:12.7.2019
Dátum zverejnenia:12.7.2019
Dátum účinnosti:12.7.2019
Textová verzia: nove_zmluvy/zmluvy_2019/Zmluva_o_dielo_12072019.pdf PDF 171,6 kB