HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Zmluva o dielo

Názov:Zmluva o dielo
Rok:2020
Predmet:Zhotovenie a dodanie špeciálneho obalového materiálu na základe výsledkov elektronickej aukcie, Projekt "Muzeálie - ochrana a bezpečnosť 3"
1. zmluvná strana:Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
2. zmluvná strana:EMBA Trade, spol. s r. o.
Dátum uzatvorenia:13.10.2020
Dátum zverejnenia:13.10.2020
Dátum účinnosti:13.10.2020
Textová verzia: nove_zmluvy/zmluvy_2020/Zmluva_o_dielo_13102020.pdf PDF 263,83 kB