HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Zmluva o dielo

Názov:Zmluva o dielo
Rok:2012
Predmet:Geodetické práce (zameranie skutočného stavu - oplotenie a oddelenie parcely)
1. zmluvná strana:Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
2. zmluvná strana:GEO DVA, a.s.
Dátum uzatvorenia:14.11.2012
Dátum zverejnenia:15.11.2012
Dátum účinnosti:15.11.2012
Fotokópia: zmluva_14112012.pdf PDF 599,65 kB