HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Zmluva o dielo

Názov:Zmluva o dielo
Rok:2011
Predmet:Tlač prezentačno-propagačného materiálu múzeí v rámci projektu Múzejné križovatky
1. zmluvná strana:Lukáš Grešner - ATELIÉR BOJNICE
2. zmluvná strana:Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Dátum uzatvorenia:25.11.2011
Dátum zverejnenia:25.11.2011
Dátum účinnosti:28.11.2011
Fotokópia: zmluva_25112011_1.pdf PDF 2,6 MB