HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Zmluva o dielo č. 201102

Názov:Zmluva o dielo č. 201102
Rok:2011
Predmet:Revitalizácia systému ochrany depozitárnych priestorov v objekte Hornonitrianskeho múzea na Ul. V. Clementisa č. 40 v Prievidzi
1. zmluvná strana:Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
2. zmluvná strana:AmiSec - Ing. Štefan Mravec
Dátum uzatvorenia:23.11.2011
Dátum zverejnenia:23.11.2011
Dátum účinnosti:24.11.2011
Fotokópia: zmluva_23112011.pdf PDF 2,51 MB