HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Zmluva o dielo

Názov:Zmluva o dielo
Rok:2019
Predmet:Zhotovenie a dodanie špeciálneho obalového materiálu na základe výsledkov elektronickej aukcie, Projekt FPU "Muzeálie - ochrana a bezpečnosť 2"
1. zmluvná strana:Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
2. zmluvná strana:EMBA Trade, spol. s r. o.
Dátum uzatvorenia:17.12.2019
Dátum zverejnenia:16.12.2019
Dátum účinnosti:17.12.2019
Textová verzia: nove_zmluvy/zmluvy_2019/Zmluva_17122019.pdf PDF 190,86 kB