HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Zmluva o poskytnutí dotácie

Názov:Zmluva o poskytnutí dotácie
Rok:2011
Predmet:Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva
1. zmluvná strana:Trenčiansky samosprávny kraj
2. zmluvná strana:Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Dátum uzatvorenia:29.6.2011
Dátum zverejnenia:12.7.2011
Dátum účinnosti:14.7.2011
Fotokópia: zmluva_29062011.pdf PDF 3,29 MB