HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Zmluva o spolupráci

Názov:Zmluva o spolupráci
Rok:2015
Predmet:Spoločná realizácia kultúrno-výchovného podujatia Pre pamäť
1. zmluvná strana:Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
2. zmluvná strana:Obec Cigeľ
Dátum uzatvorenia:2.3.2015
Dátum zverejnenia:2.3.2015
Dátum účinnosti:3.3.2015
Textová verzia: nove_zmluvy/Zmluva_02032015.pdf PDF 942,99 kB