HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Podujatia

Podujatia z programu Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi:

23.11.2023 - 12.1.2024

Predstavenie magického obdobia roka prostredníctvom hmotnej a duchovnej kultúry pospolitého ľudu.