HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Chránené územia Trenčianskeho kraja

Chránené územia Trenčianskeho kraja

Termín: od 3.5.2023 do 28.9.2023 pondelok - štvrtok 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00

Od nepamäti bolo súžitie ľudí s prírodou veľmi dôležité, pretože nám vždy poskytovala všetko, čo sme potrebovali. V poslednom storočí sme na to akosi zabudli. Až celosvetová pandémia, ktorá sa nevyhla ani Slovensku, spôsobila renesanciu vzťahu človeka k prírode, k ochrane prírodných hodnôt a k objavovaniu prírodných krás, nachádzajúcich sa neraz na dosah ruky.

Panelová výstava Chránené územia Trenčianskeho kraja z dielne Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi predstavuje najvýznamnejšie a najzachovalejšie časti karpatskej prírody Trenčianskeho kraja, so zameraním na okresy Prievidza a Partizánske. Prostredníctvom fotografických záberov krajiny jednotlivých lokalít a vzácnych druhov rastlín i živočíchov zoznamuje návštevníkov so špecifikami dvoch veľkoplošných chránených krajinných oblastí (CHKO Ponitrie a CHKO Strážovské vrchy) a skoro troch desiatok maloplošných území, nachádzajúcich sa na teritóriu horného Ponitria, respektíve v jeho blízkom okolí. Výstižné texty umožňujú spoznávanie geomorfologických, geologických aj biologických fenoménov regiónu. Významným obohatením výstavy sú zoologické exponáty dnes už chránených či ohrozených druhov stavovcov i bezstavovcov zo zbierok Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, ale aj ukážky základných typov hornín, podieľajúcich sa na geologickej stavbe územia.

Bežný smrteľník si sotva uvedomí, že krajina, v ktorej žijeme, je výsledkom stáročných interakcií pôvodnej prírody a ľudských aktivít, prejavujúcich sa od začiatku 20. storočia. Prezentácia Chránené územia Trenčianskeho kraja, ktorá vznikla vďaka finančnej podpore Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu pre regionálny rozvoj, formou odborno-populárnych textov a bohatej obrazovej zložky poukazuje na jedinečnosť prírody horného Ponitria, zachovanej v území i napriek výraznej devastácii krajiny spojenej s rozvojom priemyslu, najmä ťažbou uhlia.

Výstava Chránené územia Trenčianskeho kraja, sprístupnená od 3. mája do 28. septembra 2023 v priestoroch Mestského múzea Partizánske, poteší nielen milovníkov prírody, ale i širokú návštevnícku verejnosť. Tú najmladšiu generáciu zoznámi s mnohotvárnou krásou prírodného prostredia rodného regiónu aj prostredníctvom pripravovaných interaktívnych podujatí.

Spracovala: Katarína Keratová

Miesto konania

Mestské múzeum Partizánske

Zabezpečuje

Mgr. Romana Rybanská, Ing. Katarína Keratová

Organizátor

Mestské múzeum Partizánske, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi