HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Chráňme naše druhy

Chráňme naše druhy

Termín: od 24.4.2019, 08:00 do 10.5.2019, 17:00 v čase otváracích hodín múzea

Všetky živé organizmy zohrávajú jedinečnú a nenahraditeľnú úlohu v komplexnej mozaike života. Avšak čas, keď Zem prekypovala veľkými plochami divokej prírody a rozmanité druhy flóry a fauny na nej žili v harmónii s prírodnými zákonitosťami, je už dávnou minulosťou. Prišiel najväčší predátor, potrebujúci energiu a suroviny, človek, ktorý začal zasahovať do ekosystémov. Už niet pochýb, že ľudská populácia narušila dokonalú rovnováhu a v dôsledku svojej činnosti spôsobila dramatické, bezprecedentné zníženie voľne žijúcich živočíchov. Tisíce impozantných zvierat navždy zmizlo zo zemského povrchu a mnohým ďalším k tomu chýba len krôčik. A predsa, jedine pôvodca tohto stavu, človek, má moc spomaliť mieru vyhynutia, a iba jeho pričinením sa môže ešte zotaviť veľa ohrozených druhov.

Krehkosť a zraniteľnosť prírodného spoločenstva si ctí aj Deň Zeme, konajúci sa každoročne 22. apríla, keď vedci, ekológovia, environmentálni aktivisti i ľudia, ktorí neboli ľahostajní, od roku 1970 spustili kampane a výzvy na záchranu našej planéty. K výzve roku 2019 "Chráňte naše druhy" sa pripája aj Hornonitrianske múzeum v Prievidzi kombinovaným tematickým podujatím Chráňme naše druhy, ktorého nosným pilierom bude panelová výstava Chránené územia horného Ponitria, prezentujúca jedinečné miesta regiónu tvorené prirodzenými biotopmi, v ktorých majú ešte stále svoj domov pôvodné druhy rastlín a živočíchov. Biologické, geomorfologické i geologické fenomény chránených krajinných oblastí Strážovské vrchy a Ponitrie, chránených vtáčích území i lokalít európskeho významu umožnia spoznanie špecifík najvýznamnejších častí karpatskej prírody. Výstava spojená s hovoreným slovom poskytne priestor k overeniu nadobudnutých vedomostí o chránených druhoch organizmov prostredníctvom skupinového riešenia úloh v pracovných listoch.

Podujatie dopĺňa prezentácia vyhynutých živočíchov i globálne najohrozenejších zvierat planéty v interaktívnej forme a tvorivá dielňa korešpondujúca s danou témou. Aktivity ku Dňu Zeme sú určené školským kolektívom i širokej verejnosti, všetkým, ktorí chcú poznať, pretože chrániť môžeme len to, čo dobre poznáme.

Samotné podujatie má dve alternatívy:

  1. interaktívne podujatie bez tvorivej dielne v trvaní 60 minút,
  2. interaktívne podujatie s tvorivou dielňou v trvaní 90 minút.

 

Lektor: Ing. Katarína Keratová

 

Účasť na podujatí je potrebné nahlásiť najmenej dva dni vopred na telefónnom čísle: 046 / 542 30 54 alebo na e-mailovej adrese: info@muzeumpd.sk.

 

Cieľová skupina: vyššie ročníky MŠ, všetky ročníky ZŠ i SŠ, široká verejnosť

Dĺžka podujatia: 60 minút pri alternatíve bez tvorivej dielne, 90 minút pri alternatíve s tvorivou dielňou

Optimálny počet žiakov v skupine: do 25

Vstupné: 1 kultúrny poukaz alebo 1 €

 


Plagát


Miesto konania

priestory Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi

Zabezpečuje

Silvia Vadovičová

Organizátor

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi

Fotogaléria

11 fotografií