HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Horí!

Termín: od 4.5.2023 do 24.8.2023 v čase otváracích hodín múzea

Do tretice pripomína múzeum významné výročie regiónu výstavou Horí!, venovanou stému výročiu založenia Okresnej hasičskej jednoty v Prievidzi, otvorenou na sviatok sv. Floriána, patróna hasičov.

Keďže oheň nielen hreje, ale aj páli, nielen svieti, ale aj ničí, ľudstvo sa pred ním muselo chrániť skôr, ako ho vedelo využívať. Ochrana proti požiarom bola vo svete evidovaná od staroveku, na území Slovenska je zákonom predpísaná prevencia dokumentovaná od 18. storočia. Od polovice 19. storočia sa začínajú organizovať dobrovoľné hasičské zbory. V prievidzskom okrese vzniklo do konca 19. storočia 16 hasičských organizácií, pričom v niektorých bolo združených viacero obcí. Viaceré existovali len na krátko a obnovovali sa v prvých desaťročiach 20. storočia, keď sa ich zrodilo ďalších päť. Aj v obciach, kde oficiálne zbory nefungovali, bola povinnosť zabezpečiť skupinu mužov k likvidácii požiarov.

Po vzniku Československej republiky bol 21. augusta 1919 v Brne založený Svaz dobrovolného hasičstva československého a 5. - 7. augusta 1922 sa v Trenčíne utvorila Zemská hasičská jednota na Slovensku s centrom v Turčianskom Svätom Martine. Na hornej Nitre vznikla 26. augusta 1923 Okresná hasičská jednota so sídlom v Prievidzi, spájajúca existujúce dobrovoľné hasičské zbory. Registrovala sa ako štvrtá na Slovensku, podľa čoho bola označená číslom 4. Na jej konštituovaní sa zúčastnili zbory Prievidze, Oslian, Bojníc a Handlovej a starostovia 19 obcí. Do roku 1926 boli založené zbory vo všetkých obciach okresu.

Krátko pôsobiaci celoslovenský hasičský fond prispieval zborom na potrebné vybavenie, tak sa organizácie intenzívne vzmáhali a mohli sa venovať aj pridruženým kultúrnym aktivitám.

K zmenám došlo v období druhej svetovej vojny. V povojnovom období sa nakrátko organizácia hasičstva vrátila do starých koľají, až kým v roku 1950 nedošlo k poštátneniu. V Prievidzi 22. apríla 1951 bola zrušená Okresná hasičská jednota a utvoril sa Okresný výbor Slovenského zväzu požiarnej ochrany v Prievidzi.

Všetky fázy pôsobenia hasičských organizácií na hornej Nitre od vzniku prvých zborov v 19. storočí cez založenie Okresnej hasičskej jednoty v Prievidzi až po jej zánik v roku 1951 zachytáva výstava prostredníctvom trojrozmerných predmetov nielen zo zbierok múzea, ale aj od spoluorganizátorov - Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Štátneho archívu v Trenčíne, pracoviska Archív Bojnice, Občianskeho združenia pre hasičskú históriu na Slovensku, Dobrovoľného hasičského zboru BOZPO Prievidza - Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky v Prievidzi.

Výstavné podujatie potrvá do konca augusta, keď hasiči v prievidzskom okrese oslavujú storočnicu, záujemcovia si ho môžu pozrieť v termíne od 4. mája do 24. augusta 2023 v priestoroch múzea.

 

pozvanka na podujatie Hori

Miesto konania

priestory Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi

Zabezpečuje

Mgr. Jaroslava Kupčoková

Organizátor

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi