HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Kto tu bol prvý?

Kto tu bol prvý?

Termín: od 11.11.2022 do 18.1.2023, 17:00 v čase otváracích hodín múzea

Horná Nitra a obzvlášť územie dnešných Bojníc boli osídlené už od počiatku. Teplé pramene, ktoré tu dodnes vyvierajú, vytvorili vo svojom najbližšom okolí krajinu priaznivú pre život aj v období poslednej doby ľadovej. Akí boli prví ľudia na hornej Nitre, naši bratranci - neandertálci?

Od čias prvých objavov vtedy neznámeho druhu pred viac ako sto rokmi vzrástli nielen počty nálezov, ale aj miera zhovievavosti a optika, ktorou sa na neandertálcov pozeráme. Dnes za pomoci vedy nazeráme do neandertálskych obydlí, ponad plecia sledujeme výrobu kamenných nástrojov a dešifrujeme myslenie - plánovanie, ktoré mu muselo nevyhnutne predchádzať. Sme nemými a vzdialenými svedkami skupinového lovu veľkých zvierat, ale aj užasnutými divákmi snahy pretaviť abstraktné myslenie do podoby prvých umeleckých záznamov. O neandertálcoch vieme viac ako o akomkoľvek inom vyhynutom druhu človeka.

Výstava Kto tu bol prvý? Najstaršie osídlenie hornej Nitry sprítomňuje svet neandertálcov priamo prostredníctvom ich kostrových pozostatkov, ale aj archeologických nálezov, ktoré pretrvali veky - kamennej pracovnej industrie a paleontologických nálezov fauny doby ľadovej. Dokonca prišiel aj mamut!

Vítané sú nielen všetky deti, ale aj dospelí zástupcovia Homo sapiens :-)

 


Pozvánka


Miesto konania

priestory Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi

Zabezpečuje

Mgr. Dominika Andreánska

Organizátor

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi

Fotogaléria

13 fotografií