HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Maľovaná zmienka

Maľovaná zmienka

Termín: od 17.7.2013, 09:00 do 17.7.2013, 12:00 streda, dopoludňajšie hodiny

... medzníkom bol zo strany Račíc vápencový vrch a nižšie jarabina, topoľ a rieka Nitra; a za riekou na lúke medzníkom je vŕšok z kameňov; zo strany Novákov medzníkom je rieka Istobnica; oproti Kocuranom je medzníkom riečka Opočen a stromy, označené krížikmi a riečka Geliska, potom kameň a nad kameňom je kríž ako medzník; pri riečke Jeleška je strom, v ktorom je kameň a (ďalej) popri riečke je druhý kameň, v ktorom je železo a potom je strom, v ktorom sú dva kamene; oproti podhradčanom z Bojníc je medzníkom horúci prameň a potom kameň; oproti Prievidzi sú medzníkom tri (navŕšeniny) zo zeme a štyri duby... Práve takto opisuje listina kráľa Kolomana z roku 1113 hraničné body majetkov Zoborského opátstva, takto pred deviatimi storočiami vyzeralo naše rodisko a domov, takto sa bolo možné v dobe včasného stredoveku zorientovať v šírom kraji povodia horného toku rieky Nitry, takto na počutie stroho, práve takto, niekoľkými súvetiami vyjadrená, spočinula na hrubom pergamene a do dnešných dní sa zachovala prvá zmienka o ôsmich lokalitách regiónu horná Nitra.

Akú podobu však mohlo mať písané slovo prenesené na maľovanú mapu? Aká bola hustota a slovenskosť osídlenia územia hornej Nitry na počiatku 12. storočia? Aký ráz mala krajina v okolí jednotlivých lokalít a ako sa líšila od súčasnej scenérie? Či nebodaj ako vyzeral hrad stojaci na dnešnom Mariánskom vŕšku v Prievidzi? Na to budú môcť návštevníci Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi vďaka svojej šikovnosti a predstavivosti prísť v priebehu tretieho podujatia tohtoročného cyklu tvorivých dielní Prázdninové stredy v múzeu pod názvom Maľovaná zmienka. V stredu 17. júla 2013 od 9. do 12. h sa v úvode pohrúžia do zaujímavého rozprávania o vzniku a detailoch obsahu deväťstoročného listinného originálu, aby to najdôležitejšie z neho prostredníctvom výkresu, štetca a farieb preniesli do maľovaného mapového obrazu. Názornou pomôckou im pri tom bude aj aktuálne výstavné podujatie múzea V posolstve kráľa.

 

Program a termíny ostatných podujatí cyklu nájdete tu.

Miesto konania

priestory Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi

Zabezpečuje

Mgr. Ján Vingárik, Ingeborg Karvašová

Organizátor

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi