HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Natália Kupčoková: Šero melanchólie

Termín: od 30.3.2023, 08:00 do 21.5.2023, 17:00 v čase otváracích hodín múzea

V priereze tvorbou Natálie Kupčokovej z Prievidze sú predstavené autorkine grafiky, kresby, ilustrácie, maľby, koláže, asambláže a výtvarné inštalácie. Široké spektrum použitých materiálov, ako drevo, hrdzavé plechy, staré dlaždice, kosti či nájdené predmety v podkladoch s aplikovaním čipiek či starých papierov, historických fotografií, rovnako ako kombinácia techník dodáva dielam rôznorodosť foriem. Výpovede však ostávajú prepojené nielen výtvarným rukopisom, ale najmä osobným emocionálnym vkladom autorky a jej schopnosťou epické dejové línie prepojiť s lyrickými sentenciami. Poetický nádych vyjadrení zvýrazňuje ich melanchóliu, vyzdvihuje rozprávkový, magický podtón. Nositeľmi intímnych, citovo zafarbených ideí a predstáv bývajú štylizácie žien, ktoré sú dominantou témou vyobrazení. Na ich zovňajšku autorka odzrkadľuje obdiv k tradíciám, folklóru, minulým dobám, do ich výrazov pretavuje vlastné duševné poryvy, cez ne tlmočí expresiu vnútorného napätia. Odovzdávaná sila prežívaných psychických pochodov a nálad sa v portrétovaných, priam éterických bytostiach prelína so snovým ladením a náznakom mystiky. Kúzlo imaginárneho sveta prinášajú aj opakovane autorku priťahujúce námety, ako morské panny či motív medvedej nevesty. Celkom iné čaro navodzuje inšpirácia prírodou, krajinou, najmä z oblasti Horehronia, kde má rodinné korene, ale i ďalších lokalít, odrážajúcich sa v atmosférických zobrazeniach.

Prezentovaná plošná voľná tvorba Natálie Kupčokovej je členená podľa vzájomne sa prelínajúcich ideových oblastí na les, poetické ženy a motív "šialených" žien v literatúre, kde autorku ovplyvnila téma psychicky chorých hrdiniek v svetovej próze, doplnená známymi modelkami umelcov, ktoré postihol tragický osud. Na výstave sú opticky odčlenené do samostatných celkov ilustrácie s autorsky viazanými knihami a samostatnú skupinu tvoria priestorové objekty a inštalácie.

 


Pozvánka


Miesto konania

priestory Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi

Zabezpečuje

Mgr. Jaroslava Kupčoková

Organizátor

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi

Fotogaléria

8 fotografií