HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

V posolstve kráľa

V posolstve kráľa

Termín: od 16.5.2013 do 21.10.2013 v čase otváracích hodín múzea

Rok 2013 je popri jubileu udelenia výsad slobodného kráľovského mesta Prievidzi aj rokom 900. výročia vzniku najstaršieho zachovaného písomného prameňa k dejinám lokalít na hornej Nitre, zoborskej listiny kráľa Kolomana z roku 1113. Vo vzácnom listinnom dokumente sú popri 150 ďalších lokalitách zaznamenané danosti prírody a územné celky regiónu: Bojnice, Kocurany, Livinské Opatovce, Nadlice, Nováky, Nitrica a Prievidza ako hraničné body majetku v Opatovciach nad Nitrou.

Pri tejto výnimočnej príležitosti pripravilo Hornonitrianske múzeum v Prievidzi výstavné podujatie V posolstve kráľa, ktoré je venované tomuto ojedinelému historickému prameňu formou textových a obrazových dokladov k dejinnému prehľadu, chronologicky pojednávajúcich o jednotlivých udalostiach historického vývoja mesta Prievidza. Jej súčasťou bude aj výber a prezentácia autentických dokladov zo zbierok múzea. Vernisáž výstavného podujatia prebehne 16. mája 2013 o 16. hodine v rámci podujatí k Medzinárodnému dňu múzeí.

Výstava V posolstve kráľa potrvá v priestoroch Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi do 21. októbra 2013. Tešíme sa na vašu návštevu!

 


Pozvánka


Miesto konania

priestory Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi

Zabezpečuje

Mgr. Anna Čechová, Mgr. Jaroslava Kupčoková, Ing. Mgr. Jana Oswaldová

Organizátor

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi

Fotogaléria

14 fotografií