HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Vítaní hostia

Vítaní hostia

Termín: od 19.6.2024 do 14.9.2024 v čase otváracích hodín múzea

V súčasnosti počtom nenápadná nemecká menšina bola v minulosti fenoménom, ktorý výrazne ovplyvnil všetky sféry života vtedajšej spoločnosti na dnešnom území Slovenska. Platilo to predovšetkým v územiach s významnou koncentráciou nemeckého obyvateľstva. Na strednom Slovensku ňou bola oblasť Hauerlandu, zahŕňajúca aj viaceré obce severovýchodnej časti horného Ponitria. Nemeckí kolonisti priestor postupne osídlili od polovice 13. do polovice 14. storočia. Prišli sem na pozvanie uhorských kráľov a miestnych zemepánov ako hostia (lat. hospites) - slobodní prisťahovalci s právom žiť na novom území podľa vlastných zvyklostí. Boli medzi nimi baníci, remeselníci, obchodníci i roľníci, ktorí priniesli pokrok do každého z hospodárskych odvetví.

Vyše šesťstoročný vývoj formovania osobitej nemecko-slovenskej kultúry násilne ukončilo kontroverzné politické rozhodnutie o kolektívnej vine nemeckého národa za druhú svetovú vojnu. Nezmazateľné stopy kultúry karpatských Nemcov však dodnes pretrvávajú všade navôkol. Nemeckú pečať nesú architektúra a urbanizmus sídel, okolitá krajina, relikty miestneho nárečia a v neposlednom rade hmotné pamiatky uchované v múzejných a súkromných zbierkach.

Výstava Vítaní hostia prezentuje dochované doklady odievania obyvateľov niekdajšieho mestečka - Nitrianskeho Pravna (do roku 1946 Nemecké Pravno)/Deutsch Proben a okolitých obcí - Chvojnica/Fundstolen, Kľačno/Gajdel, Malinová/Ceche, Tužina/Schmiedshau z 19. a 20. storočia. Vystavované odevy pochádzajú zo zbierok Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, nemeckých obcí z regiónu a súkromných zberateľov.

Miesto konania

priestory SNM-Múzea SNR v Myjave

Zabezpečuje

Mgr. Lívia Oršulová

Organizátor

Slovenské národné múzeum-Múzeum Slovenských národných rád, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Občianske združenie Hornonitrie