HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Vítaní hostia

Termín: od 21.6.2023, 17:00 do 21.6.2023, 20:00

V súčasnosti počtom nenápadná nemecká menšina bola v minulosti fenoménom, ktorý výrazne ovplyvnil všetky sféry života vtedajšej spoločnosti na dnešnom území Slovenska. Platilo to predovšetkým v územiach s významnou koncentráciou nemeckého obyvateľstva. Na strednom Slovensku ňou bola oblasť "Hauerlandu", zahŕňajúca aj viaceré obce severovýchodnej časti horného Ponitria. Nemeckí kolonisti priestor postupne osídlili od polovice 13. do polovice 14. storočia. Prišli sem na pozvanie uhorských kráľov a miestnych zemepánov ako hostia (lat. hospites) - slobodní prisťahovalci s právom žiť na novom území podľa vlastných zvyklostí. Boli medzi nimi baníci, remeselníci, obchodníci i roľníci, ktorí priniesli pokrok do každého z hospodárskych odvetví.

Vyše šesťstoročný vývoj formovania osobitej nemecko-slovenskej kultúry násilne ukončilo kontroverzné politické rozhodnutie o kolektívnej vine nemeckého národa za druhú svetovú vojnu. Nezmazateľné stopy kultúry karpatských Nemcov však dodnes pretrvávajú všade navôkol. Nemeckú pečať nesú architektúra a urbanizmus sídel, okolitá krajina, relikty miestneho nárečia a v neposlednom rade hmotné pamiatky uchované v múzejných zbierkach.

Severozápadná časť námestia v Nemeckom (Nitrianskom) Pravne pred rokom 1905, pohľadnica

Podujatie Vítaní hostia návštevníkom ponúkne krátky príbeh o dlhej ceste hornonitrianskych Nemcov od vítaných hostí po nechcených vyhnancov a vybrané muzeálne pamiatky dosvedčia, že sa naozaj stal. Programovú skladbu doplní Daniel Wohland, interpret starých handlovských piesní v "krikehajskom" dialekte.

 

Lívia Oršulová,
kurátorka etnologických zbierok
Ján Vingárik,
kurátor zbierok historických dokumentov a histórie súčasnosti

 

Sprievodné podujatie 37. ročníka Hornonitrianskych folklórnych slávností sa uskutoční v stredu 21. júna 2023 o 17. h v priestoroch Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi na Košovskej ceste 9. Hlavným organizátorom Hornonitrianskych folklórnych slávností je Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi.

Prezentácia bude verejnosti počas hlavného programu slávností
prístupná v rámci mimoriadnych otváracích hodín:
piatok 23. júna od 8. do 19. h
sobota 24. júna od 15. do 19. h

 


Pozvánka


Miesto konania

priestory Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi

Zabezpečuje

Mgr. Lívia Oršulová, PhDr. Ján Vingárik

Organizátor

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi

Fotogaléria

16 fotografií