HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Archív

Podsekcia Archív prináša základné informácie o expozíciách, výstavách, prezentáciách a ostatných podujatiach pripravovaných Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi v minulých rokoch. Archív je vedený od obdobia vzniku stránok www.muzeumpd.sk v roku 2009.

Výstavný program múzea v roku 2012

Program prezentačných podujatí múzea v roku 2012

Výstavný program múzea v roku 2011

Program prezentačných podujatí múzea v roku 2011

Výstavný program múzea v roku 2010

Program prezentačných podujatí múzea v roku 2010

Výstavný program múzea v roku 2009