HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Ostatné prezentačné podujatia

V ostatnej prezentačno-odbornej činnosti Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi sa objavuje viacero foriem - prednášky, prezentácie, súťaže, vedomostné kvízy, ale aj odborné stretnutia, semináre i sympóziá. Mnohé z nich sú určené najmä pre širokú návštevnícku verejnosť, ale nechýbajú ani aktivity zamerané na posilnenie odborného potenciálu tejto ustanovizne.

Nápadité formy prezentačnej činnosti múzea spolu so zaujímavými témami sa každoročne upravujú a dopĺňajú, aby vytvárali dostatočnú ponuku pre verejnosť.

  

  

Program prezentačných podujatí múzea v roku 2023:

 

Múzejné hry

Poznanie regiónu, prírody i histórie v hre Krížom-krážom hornou Nitrou a aj v ďalších hrách časov minulých i dnešných

január - december 2023

 

Za poznaním hornej Nitry

Putovný projekt pre školákov s prezentáciou dokladov k vývoju prírody a spoločnosti horného Ponitria a tvorivou dielňou

január - december 2023

 

Klubové stretnutia

Pravidelné stretnutia členov Klubu priateľov histórie Prievidze a záujemcov o historické dianie v meste

január - december 2023

 

Etnofilm v múzeu

Premietanie filmov Medzinárodného filmového festivalu Etnofilm Čadca 2022

január 2023

 

Fašiangy Turíce

Podujatie zamerané na priblíženie zvykov fašiangového obdobia

6. - 10. február 2023

 

Jarné prázdniny v múzeu

Tvorivé dielne nielen pre prázdninujúcich školákov

28. február - 2. marec 2023

 

K Veľkej noci

Maľovanie najkrajších symbolov jarných sviatkov spojené s prezentáciou a predajom

30. a 31. marec a 3. - 5. apríl 2023

 

Deň Zeme

Chráňme našu Zem! Kombinované aktivity pri príležitosti Dňa Zeme

24. - 28. apríl 2023

 

Medzinárodný deň múzeí a Noc múzeí 2023

Súbor kombinovaných podujatí

18. a 19. máj 2023

 

Na pomoc kronikárom

Seminár zameraný na vedenie obecných a školských kroník - návrh členenia ročného záznamu v kronike

jún 2023

 

Európske dni archeológie

Archeologické potulky regiónom hornej Nitry prostredníctvom komentovanej prehliadky

jún 2023

 

Karpatskí Nemci

Sprievodné podujatie k 37. ročníku Hornonitrianskych folklórnych slávností

21. jún 2023

 

Prázdninové stredy v múzeu

Tvorivé dielne nielen pre prázdninujúcich školákov

12., 19., 26. júl a 2., 9., 16., 23. august 2023

 

Letná súťaž

Múzejná súťaž v periodiku MY Hornonitrianske noviny

júl - august 2023

 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2023

Súbor kombinovaných podujatí - od prezentácií cez poradenstvo a tvorivé dielne

september 2023

 

Jesenné variácie

Tvorivo-náučný cyklus o jesennom období prostredníctvom interaktívnej prezentácie a tvorivých dielní

október 2023

 

Medzinárodný deň archeológie

Oslava archeológie a nadšenia z objavovania - prednáška

október 2023

 

Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Sprievodná aktivita múzea k 20. ročníku podujatia s cieľom ukázať, ako úzko je veda a technika spätá s múzejnou prácou

november 2023

 

Vianoce v múzeu

Tvorivo-vzdelávacie podujatie pre školy i verejnosť zamerané na priblíženie histórie a výroby vianočných ozdôb

11. - 17. december 2023

 

Vďaka Vám...

Poďakovanie darcom, ktorí prispeli k rozšíreniu zbierok múzea

19. december 2023

 

Zmena programu vyhradená!