Hlavná stránka / Aktuality / Fond na podporu umenia 2016 / Akvizícia zbierky tradičného odevu

Akvizícia zbierky tradičného odevu

Základné informácie:

Akvizícia zbierky tradičného odevu je projekt, ktorým Hornonitrianske múzeum v Prievidzi v roku 2016 úspešne zažiadalo o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia. Realizácia projektu v rámci programu 6.2.3 Akvizícia múzeí a galérií bola naplánovaná na obdobie od 1. augusta do 31. decembra 2016.

Cieľ:

Zbierkový fond Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi je rôznorodý. Jednou zo zbierok v rámci jeho odborných skupín sú i doklady tradičného odievania a textilu. Jej základy vytvorili už členovia Muzeálneho spolku hornej Nitry, ich nasledovníci postupne zhromažďovali ďalšie doklady k odievaniu dedinského obyvateľstva a zbierali sa i súčasti z odevu mestských spoločenstiev. Početnosť zbierky nie je veľká - okolo 3000 kusov a v rámci regiónu hornej Nitry naďalej ostávajú nezmapované miesta, ktorých odstránenie sleduje aj predložený projekt. Nadobudnutie zbierky v rozsahu 603 kusov nemožno považovať za kvantitatívny nárast, ale za výrazné skvalitnenie jestvujúcej zbierky. Solitéry v samotnej zbierke rozšíria možnosti výstavno-prezentačného programu múzea a stanú sa tiež primárnou bázou pre oblasť metodickú vo vzťahu k záujemcom o tradície.Fond na podporu umenia

Výsledky:

Výsledkom projektu je skvalitnenie múzejnej zbierky tradičného odevu a jej obohatenie o presne 603 kusov odevných súčastí a doplnkov z dedinského a mestského prostredia. Rozsiahly súbor dokladá vývoj odievania, použitie materiálov, uplatnenie techník i výtvarný vkus nositeľa a tvorcu, prispieva k poznaniu remeselnej i domácej výroby a je tiež námetom pre vedeckovýskumné úlohy. Už jestvujúce kolekcie skupiny odevu dopĺňajú ďalšie druhy čepcov a dienok, opleciek, lajblíkov, sukní, záster, kabátikom s dlhými rukávmi, rôznych šatiek, chlapských košieľ a z mestského prostredia cenných čepcov zlatohlavov, hodvábnych sukní a záster, ale i kolekcia spodného a nočného odevu a z odievania mužov súkenné nohavice a vesta. K vzácnostiam prináležia doklady z odevu z Valaskej Belej.

Cieľové skupiny:

Múzeá dokážu predstaviť svoje fondy v storakých podobách a pritom určiť aj smerovanie k jednotlivým kategóriám návštevníkom. Získanie zbierky tradičného odevu je výbornou zárukou pre budúcu tvorbu rozmanitých prezentácií aj s orientáciou na školopovinnú mládež, pričom nie sú vylúčení ani záujemcovia z odborných kruhov.

Rozpočet:

20.000,- €