Hlavná stránka / Aktuality / Fond na podporu umenia 2016 / Systematická akvizícia - záruka kvalitných knižničných služieb

Systematická akvizícia - záruka kvalitných knižničných služieb

Základné informácie:

Systematická akvizícia - záruka kvalitných knižničných služieb je projekt, ktorým Hornonitrianske múzeum v Prievidzi v roku 2016 úspešne zažiadalo o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia. Realizácia projektu v rámci programu 6.1.3 Akvizícia knižníc bola naplánovaná na obdobie od 1. júna do 15. decembra 2016.

Cieľ:

Knižnica Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi neslúži iba úzkemu okruhu zamestnancov múzea, ale v súlade s bádateľským poriadkom je využívaná širokou verejnosťou a skladbu knižničného fondu intenzívne využívajú bádatelia z radov študujúcej mládeže a záujemcov o odbornú problematiku. Pomerne nedostatočné zabezpečovanie nových akvizícií vedeckej a odbornej literatúry spôsobuje obmedzovanie knižničných služieb a do určitej miery vytvára aj bariéru v napredovaní múzejných činností, napríklad sťažuje publikačnú činnosť zamestnancov múzea v jednotlivých odborných profesiách a tvorbu inovatívnych múzejných programov.

Výsledky:

Výsledkom projektu je akvizícia odbornej literatúry - zabezpečujúcej najmä rozvoj jednotlivých múzejných činností -, ktorá je pokračovaním systematického obohacovania a doplňovania knižničného fondu. V rámci projektu pribudla presná 100 knižných titulov, ktorých odborno-akademický, technický a sčasti i populárno-náučný charakter napĺňa požiadavky stanovené špecifickosťou spoločenskovedných i prírodovedných odborov, doplnených o najnovšie príspevky ku konzervátorskej a múzejno-pedagogickej problematike.Fond na podporu umenia

Cieľové skupiny:

Okrem necelých troch desiatok stálych registrovaných čitateľov z okruhu zamestnancov múzea, ktorí v múzejnej knižnici hľadajú podporu pre aktivity spojené s publikačnou činnosťou, koncipovaním a tvorbou múzejných programov, ale i so samotným odborným zhodnocovaním spravovaných muzeálií, je špeciálna knižnica Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi ceneným zdrojom informácií pre stále rastúci počet externých bádateľov, ktorých objekt záujmu i veková kategória variujú v závislosti od témy a charakteru bádania: niektorí sa vracajú na známe miesto, ďalší prichádzajú kvôli knižným dokumentom, ktorých výskyt je v rámci slovenských knižníc často jedinečný.

Rozpočet:

1.300,- €


Súbor na stiahnutie

Dotacie_FPU_2016.pdf   (PDF, 313.83 KB)