HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi

Opäť je tu mesiac september a s ním prichádza aj spoločná kultúrna aktivita európskych krajín známa pod názvom Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD). Hlavnou ideou podujatia je zvýšiť povedomie Európanov o nenahraditeľnom kultúrnom dedičstve Európy, štátu, regiónu či obce a prehĺbiť záujem ľudí o jeho ochranu a záchranu. Počas DEKD sa verejnosti sprístupňujú mnohé historické budovy, pamiatky, areály, ktoré sú zvyčajne uzavreté. V múzeách a galériách sa realizujú špeciálne sprievodné aktivity.

Spoločnou témou roku 2023, v ktorom sa koná už 30. ročník DEKD na Slovensku, je "Living heritage" - "Dedičstvo ži!". Účastníkom jubilejného ročníka je rovnako ako iné slovenské kultúrne inštitúcie i Hornonitrianske múzeum v Prievidzi. Hlavný program múzea je načasovaný až na posledný septembrový týždeň, keď je v dňoch 28. a 29. septembra 2023 pripravená pre verejnosť pestrá paleta kombinovaných aktivít vrátane archeologickej výstavy štyroch múzeí s názvom Ľudia a poklady lužickej kultúry. Prvým príspevkom múzea k DEKD je muzeálna prezentácia Z pravekých morí horného Ponitria, sprístupnená od 8. septembra 2023. Výstava ponúka jedinečnú možnosť preniesť do dôb vzdialených milióny rokov a zoznámiť sa s prvými "praobyvateľmi" krajiny prostredníctvom regionálnych živočíšnych fosílií, ktoré sú nenahraditeľným prírodným dedičstvom regiónu horná Nitra i celého Slovenska a európskeho kontinentu.

Z pravekých morí horného Ponitria Z pravekých morí horného Ponitria Z pravekých morí horného Ponitria Z pravekých morí horného Ponitria

Bližšie informácie o podujatiach DEKD v jednotlivých sekciách webového sídla Hornonitrianskeho múzeum v Prievidzi.

Viete, že...

... Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) vznikli v roku 1991 z iniciatívy Rady Európy, spoluorganizované členskými štátmi Európskej únie? Ojedinelá kultúrna aktivita európskych krajín dáva priestor každému štátu, regiónu či mestu priblížiť širokej verejnosti vlastné a jedinečné kultúrne dedičstvo. DEKD sa v súčasnosti koná už v 50 krajinách Európy a každoročne priláka viac ako 20 miliónov návštevníkov. Podujatie nadväzuje na tradíciu Dní otvorených dverí pamiatok, realizovaných v krajinách Beneluxu, vo Francúzsku a vo Veľkej Británii. Podstatou medzinárodnej aktivity je sprístupnenie kultúrneho dedičstva, pričom sa kladie dôraz na iniciatívu a nápaditosť správcov i vlastníkov pamiatok, miestne samosprávy, múzeá, galérie a iné kultúrne inštitúcie. Dni sa nesú v znamení rešpektovania svojráznosti a jedinečnosti národnej kultúry každej krajiny, bez ktorej by dnešná Európa nemohla tvoriť celok a zároveň mať výnimočné postavenie v rámci kultúrneho dedičstva. DEKD sa konajú každoročne v mesiaci september v kontexte vybranej témy. Jej akceptovanie jednotlivými štátmi je dobrovoľné, rovnako je možné organizovať aktivity podľa vlastných možností. Paralelne so sviatkom prebiehajú výstavy, súťaže, koncerty, sympózia a podobne.

Slovensko sa pripojilo k usporiadateľom DEKD v roku 1993 pod záštitou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a odvtedy sa každoročne konajú otváracie podujatia v niektorom z historických miest Slovenska. V roku 2023 je to mesto Košice. Koordinátormi DEKD sú Združenie historických miest a obcí Slovenska (od roku 2010) a občianske združenie ICOMOS Slovensko, národný komitét Medzinárodnej rady pre pamiatky a sídla (od roku 2017).

Rada Európy v spolupráci s Európskou úniou a Nadáciou kráľa Baudoina každoročne udeľuje ceny za najlepšie medzinárodné projekty, ktoré prispievajú k oživeniu kultúrneho dedičstva aj kultúrnych stykov medzi obcami a regiónmi Európy.

Spracovala: Katarína Keratová