HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2023

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2023

Termín: od 28.9.2023, 09:00 do 29.9.2023, 17:00

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi sú podujatím, ktoré má v programovej ponuke múzea tradičné a nezastupiteľné miesto.

Výnimočné celoeurópske podujatie už celé tri desaťročia každý september spája inštitúcie zodpovedné za ochranu a záchranu historických i prírodných jedinečností jednotlivých štátov a regiónov európskeho kontinentu. Pozornosť verejnosti počas celého mesiaca púta špecializovaná programová ponuka, ktorej aktuálnym mottom je "Dedičstvo ži!" - "Living heritage". Hornonitrianske múzeum v Prievidzi sa tento rok k oslavám pripojí až na samom sklonku nesiaca - vo štvrtok 28. a v piatok 29. septembra 2023 od 9. do 17. hodiny.

Dvojdňový maratón kombinovaných aktivít sa bude niesť v znamení novootvorenej výstavy Z pravekých morí horného Ponitria, predstavujúcej fosílie stavovcov i bezstavovcov z rôznych geologických období hravou, náučnou i tvorivou formou. K ďalším sprievodným podujatiam bude patriť pohľad do tajomnej, inak celoročne verejnosti neprístupnej konzervátorskej kuchyne, "kde sa dejú veci", ale i pripravovaná putovná výstava Ľudia a poklady lužickej kultúry o severozápadnom Slovensku na prelome bronzového a železného veku. A nebude chýbať ani oficiálne otvorenie druhého ročníka výtvarnej súťaže o májovú noc prežitú v múzeu.

Radi privítame aj vás!

Plagát

Miesto konania

priestory Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi

Zabezpečuje

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi

Organizátor

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi

Fotogaléria

20 fotografií