HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Výtvarná súťaž do druhého ročníka

Nestihol si prvý ročník výtvarnej súťaže? Chceš aj ty zažiť "prespávačku" v múzeu so svojou triedou?
Je tu jedinečná príležitosť!
(Reportáž z minuloročnej prespávačky pre ešte väčšiu motiváciu si môžeš pozrieť v Aktualitách smile)

Druhý ročník výtvarnej súťaže s názvom Farebný svet výstav má podmieniť kreativitu a zvedavosť. Sleduj všetky výstavy v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi od septembra 2023 do apríla 2024 a nakresli čo Ťa najviac upúta. Chýba Ti ucelený obraz o múzeu a lomcuje Tebou zvedavosť? Dvere múzea sú pre Teba otvorené! Stačí prísť alebo sledovať webovú stránku múzea. Výstavná činnosť je veľmi bohatá.

Vyber si!

29.máj - 14. september 2023
SVET V KOCKE
Objekty reálneho a filmového sveta zostavené zo svetoznámej stavebnice LEGO

7. september - 16. november 2023
Z PRAVEKÝCH MORÍ HORNÉHO PONITRIA
Fosílie stavovcov i bezstavovcov z rôznych geologických období

21. september - 24. november 2023
ĽUDIA A POKLADY LUŽICKEJ KULTÚRY
Prelom bronzového a železného veku zo zbierok štyroch slovenských múzeí

23. november 2023 - 26. január 2024
VIANOCE NA DEDINE
Predstavenie magického obdobia roka

7. decembra 2023 - 3. máj 2024
VČELÁRSTVO A PERNIKÁRSTVO NA HORNOM PONITRÍ
Od histórie po súčasnosť chovu a hospodárskeho využitia najdôležitejšieho hmyzu na Zemi

február - marec 2024
ŠTEFAN HAGARA
Významný včelár a "maliar včiel" z hornej Nitry

apríl - september 2024
S DUBOVOU RATOLESŤOU NA GOLIERI
Počiatky samostatného lesníctva na území Slovenska

Výtvarná súťaž Farebný svet výstav bude v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi prebiehať v období od 4. septembra 2023 do 30. apríla 2024. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci prvého stupňa základných škôl v okrese Prievidza. Hotové práce je potrebné doručiť do sídla múzea na Košovskej ceste 9 v pracovných dňoch od 8. do 17. hodiny. Každé "dielko" musí byť na zadnej strane označené údajmi: názov školy, adresa, meno a priezvisko žiaka, trieda. Výtvarne diela, ktoré budú zaslané do súťaže, sa nevracajú. Súťažne práce musia byť plošné vo formáte A3. Použitá výtvarná technika je ľubovoľná.

Hlavnou cenou výtvarnej súťaže je nevšedný zážitok pre celú triedu - májová noc strávená v múzeu!

Výtvarná súťaž do 2. ročníka - pozri si plagát

Výtvarná súťaž do 2. ročníka - prečítaj si pravidlá a podmienky