HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Včelárstvo a pernikárstvo na hornom Ponitrí

Termín: od 7.12.2023 do 3.5.2024, 16:00 v čase otváracích hodín múzea

Výstava prezentuje vývoj včelárstva na území dnešných okresov Prievidza a Partizánske od najstarších čias cez obdobie najväčšej slávy v polovici 20. storočia až po dnešok. Na zachovaných pamiatkach zo zbierok viacerých pamäťových inštitúcií, spolkov i súkromných osôb na jednej strane ukazuje jeho nerozlučnú spojitosť s vývojom v širšom geografickom priestore, na druhej regionálnu jedinečnosť v konkrétnych prejavoch. Tradičné včelárstvo udivuje vzhľadovou i konštrukčnou rozmanitosťou včelích obydlí a včelárskych pomôcok, moderné zase ich racionálnym a účelným jednotným riešením. Väčšinu súčastí tohto nenahraditeľného hospodárskeho odvetvia s dávnou tradíciou na výstave reprezentujú predovšetkým pamiatky z regiónu hornej Nitry, v prípade chýbajúcich hmotných dokladov aj predmety z iných lokalít Slovenska. S včelárstvom úzko súvisiace pernikárstvo (medovnikárstvo) je v Prievidzi písomne doložené od polovice 19. storočia, najstaršia vystavená pernikárska forma je však o sto rokov staršia.

Pozvánka na výstavu Včelárstvo a pernikárstvo na hornom Ponitrí

Sprievodné aktivity

4., 6., 8., 12. a 14. marec 2024
Prehliadka s tvorivou dielňou
Zážitkové zoznámenie sa so včelárstvom a včelími produktmi s včelárkou Marikou, zavŕšené tvorbou sviečok z včelieho vosku

Vhodné pre: 1. - 9. ročník základných škôl a stredné školy
Optimálny počet účastníkov: 20
Vstupné: 3 € za žiaka

26. február - 3 . máj 2024
Interaktívna prehliadka
Objavné poznávanie výstavy a jej tajomstiev, prostredníctvom skupinového riešenia úloh v pracovných listoch pod dohľadom lektora

Vhodné pre: 5. - 9. ročník základných škôl a stredné školy
Optimálny počet účastníkov: do 25
Vstupné: 2 € za žiaka

Miesto konania

výstavné priestory múzea

Zabezpečuje

PhDr. Ján Vingárik, Mgr. Lívia Oršulová

Organizátor

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi

Fotogaléria

6 fotografií